Dr. Horváth Gyula emlékére

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Alapítványunk kurátora, Dr. Horváth Gyula 2015. szeptember 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt.

 

Dr. Horváth Gyula 1951-ben született Kaposvárott, 1974-ben szerzett közgazdász diplomát a Pécsi Közgazdaságtudományi Karán. 1978-ban az egyetemi doktori, 1987-ben a kandidátusi, 1999-ben az MTA doktora címet szerezte meg, 2001-ben habilitált. 1974 óta dolgozott az MTA Regionális Kutatások Központjánál, 1997-ben annak főigazgatója lett. 2002-től a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola alprogram-vezetője. Kutatási területe az európai regionális fejlődés és politikák, a regionalizmus elmélete és gazdasági hatásai. Kiemelkedő szerepet játszott a hazai regionális kutatás megalapozásában. Kutatási eredményei széleskörű hazai és nemzetközi érdeklődésre tartanak számot, a regionális politika témakörében megjelent könyvei a felsőoktatás kötelező tananyagává váltak. 25 könyvet írt és szerkesztett, 280 tudományos közleménye jelent meg magyar és idegen nyelven.

Meghatározó személyisége volt a tudományos közéletnek.  A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapító elnöke volt, a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Építészeti és Területfejlesztési Albizottságának tagja. Az MTA Regionális Tudományi Bizottság elnöke, az Academia Europaea (London) és az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja. Tagja volt az Európai Tervezési Iskolák Társasága végrehajtó tanácsának és az Európai Unió K+F Keretprogram regionális politikai értékelő bizottságának, hazai és külföldi folyóiratok szerkesztőbizottságainak. Számtalan díja mellett Pro Régió, Akadémiai és Széchenyi díjas.

A professzor úr a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány működésének 2006-os kezdete óta folyamatosan tagja volt a Kuratóriumnak. Széleskörű tudása, a régió és a térség ismerete, tudományos tapasztalata sokat segített és irányt szabott az Alapítvány minőségi munkájának. Személye hitelesítette a döntéseket, nagyban hozzájárult az Alapítvány elfogadottságához. Empátiája és embersége ott szerepelt a támogatási döntésekben. Személyében olyan tudóst, tanárt, műhelyteremtő tudományszervezőt veszítettünk el, aki városa, régiója, a hazai, határon túli és európai kutatói közösség számára meghatározó személyiség volt.

Mély együttérzéssel osztozik a család gyászában az Alapítvány Kuratóriuma, Felügyelő Bizottsága és Munkaszervezete.